disclaimer & privacy policy & cookies

DISCLAIMER
We doen uiteraard ons best om zo accuraat mogelijke informatie mee te geven.  We kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruiken van deze informatie.  Wetten, vergunningen, tijden veranderen en soms kan informatie dus achterhaald zijn.  Als je ergens verkeerde informatie vindt, laat het ons dan zeker weten op  peter@weloveevents.be.

Als er ergens een copyright zou geschonden zijn, laat het ons dan eveneens weten.

Je mag materiaal uit deze website (foto’s, teksten) gebruiken, op voorwaarde dat er een bronvermelding is (c) weloveevents.be, en deze foto’s niet door een ander copyright zijn beschermd. Bij twijfel mag je me altijd contacteren.

PRIVACY POLICY

OMERTA BV
gevestigd
SCHRIEKBOS 88
2980 ZOERSEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.peterdecuypere.com
OMERTA BV
SCHRIEKBOS 88
2980 ZOERSEL
+32-0475710913
Peter Decuypere is de Functionaris Gegevensbescherming van OMERTA BV Hij is te bereiken via peter@peterdecuypere.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
OMERTA BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

OMERTA BV verwerkt geen andere persoonsgegevens. Ook gebruiken we geen social media plugins.

OMERTA BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van bezoekers.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de Functionaris, dan verwijderen wij deze informatie.

OMERTA BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw bestelling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OMERTA BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Delen van persoonsgegevens met derden
OMERTA BV deelt enkel persoonsgegevens me B-POST voor het versturen van de bestelling.

OMERTA BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OMERTA BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OMERTA BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kan ook altijd je toestemming weer intrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar peter@omerta.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. OMERTA BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OMERTA BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar peter@omerta.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OMERTA BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via peter@peterdecuypere.com